Een landschap ontwikkelt zich en verandert met de tijd. Ik leg een moment vast door het te fotograferen, een momentopname als een ‘still’ uit een film. Een beeld zonder verleden, een beeld zonder toekomst, alleen heden. 

A landscape develops and changes over time. I capture a moment by photographing it, a snapshot like a "still" from a movie. An image without a past, an image without a future, only the present.

Uiteindelijk verandert alles weer, soms gaat dat snel, soms duurt dat eeuwen.

In the end everything changes again, sometimes it goes quickly, sometimes it takes centuries.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: