Een landschap ontwikkelt zich en verandert met de tijd, het beeld van nu is vergankelijk en komt nooit meer terug. Ik onderga de intimiteit van het landschap en ervaar het karakter, maak verbinding met de daarin aanwezige elementen, het beeld dat ontstaat reflecteert de wijze waarop ik het landschap beleef en ervaar. Ik zet de tijd stil door het maken van een foto, archiveer het moment en leg het vast in de tijd. De tijd komt tot stilstand en er ontstaat een beeld zonder verleden, zonder toekomst. 

A landscape develops and changes over time, the image of today is transient and never comes back. I experience the intimacy of the landscape and experience its character, connect with the elements present in it, the image that arises reflects the way in which I experience the landscape. I stop time by taking a photo, archive the moment and capture it in time. Time comes to a standstill and an image is created without a past, without a future.

De mooiste tijdreis is, je eigen reis door de tijd.

The most beautiful time travel, is your own journey through time.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: