De foto's in deze serie zijn momentopnames van het landschap. Vandaar de titel "Stills" als van een stilgezet beeldje uit een film. Dat is wat de foto namelijk is. De tijd gaat door en het landschap ontwikkelt zich verder, als in een film.

De foto's in deze serie zijn daarmee uniek, omdat het beeld dat ik heb vastgelegd nooit meer op deze manier terug zal komen. Het is bovendien slechts een deel van het landschap en dat krijgt daardoor een bepaalde intimiteit en een geheel eigen karakter.

The photos in this series are snapshots of the landscape. Hence the title "Stills", like a still image from a movie. That's what the photo is. Time goes on and the landscape develops further, like in a movie.

The photos in this series are therefore unique, because the image I have captured will never come back in this way. Moreover, it is only a part of the landscape and that gives it a certain intimacy and a unique character.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: