Welkom bij Fine Art Photos.

Op deze website vindt u de fotoseries van en informatie over de activiteiten van Fine Art Photos.

Ik voeg regelmatig nieuw werk toe aan de bestaande fotoseries. Recent heb ik de serie Industrial Landscapes uitgebreid met foto's van de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Deze serie heeft als onderwerp het industrïele landschap en ik ben daarbij geïnspireerd door het werk van Bernd en Hilla Becher. Zij hebben vooral de werkelijkheid geregistreerd en ze benaderden de onderwerpen afstandelijk. In deze serie licht ik delen uit het landschap om met name de vorm en ook de configuratie van bijvoorbeeld installaties te benadrukken. Click op Industrial Landscapes om naar deze serie te gaan.

De serie Coastal Illusions gaat over het kustlandschap met daarin door mensen gemaakte elementen. Om mijn visie op de werkelijkheid vast te leggen gebruik ik lange belichtingstijden en voeg zo verbeelding toe.

Daarnaast fotografeer ik onderwerpen van door mensen gemaakte constructies met een meer abstract karakter, die te zien zijn onder Steel Illusions.

Momentopnames van het landschap zijn te vinden in de serie Stills. Het zijn intieme beelden van een landschap dat zich doorontwikkelt. De beelden in deze serie komen nooit meer zo terug.

Als u vragen heeft of persoonlijk contact wilt dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wiepke Folkerts

Welcome to Fine Art Photos

On this website you can find the series of images of and information about the activities of Fine Art Photos.

New work is added regularly to the existing series. Recently I have added photos of blast furnaces IJmuiden to the series, Industrial Landscapes. My inspiration for this series comes from Bernd and Hilla Becher. They used to capture reality, but I want to highlight shape and configuration of, for example, the installations. For this series please click on Industrial Landscapes

The series Coastal Illusions is about the coastal landscape with man-made elements. I express my vision and my imagination by making use of long exposure times.

Furthermore I take images of man-made objects that are more abstract. You can find them at Steel Illusions.

Snapshots of the landscape can be found in the series Stills. They are intimate images of a landscape that is developing further. The images in this serie will never come back again.

If you would like to know more about my photos, please contact me through the Contact Form.

Wiepke Folkerts

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: