In een wereld waar tijd en rust een zeldzaamheid is, laat ik in mijn fotografische beelden onrust en dynamiek samensmelten tot een eenheid, waardoor ze worden teruggebracht tot een voor de mens te omvatten tempo.

In a world where time and tranquility are rare, I allow unrest and dynamism to merge into a unity in my photographic images, reducing them to a tempo that can be comprehended by humans.

Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe werelden.

Those who dare to get lost, will find new worlds.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: