In een wereld waar tijd en rust een zeldzaamheid is, laat ik in mijn fotografische beelden onrust en dynamiek samensmelten tot een eenheid, waardoor ze worden teruggebracht tot een voor de mens te omvatten tempo.

In a world where time and tranquility are rare, I allow unrest and dynamism to merge into a unity in my photographic images, reducing them to a tempo that can be comprehended by humans.

Een nieuwe wereld ontdek je, door de moed te hebben de oude los te laten.

You discover a new world by having the courage to let go of the old one.

Publiceren op LinkedIn
Delen op Facebook
Tweet deze webpagina
deel dit op: